Μεγαλό Ρέμα Ραφήνας

Πρόταση δημιουργίας και οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού βοτανικού κήπου και προστασία του οικοσυστήματος των εκβολών του Ρέματος της Ραφήνας, για την αιεφορα ανάπτυξη της πολης.

Α) Περιγραφή της σημερινής κατάστασης του χώρου

Η έκταση είναι περίπου 1 στρέμμα με σύνορα το πάρκο Καραμανλή, την εκβολή του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας, την παραλία Πανόραμα.

Τώρα και πολλά χρόνια, αυτή η έκταση αποτελείται από χώμα με πετάμενα σκουπίδια, το οποίο μετατρέπεται σε «λάσπο-βάλτο» όταν βρέχει. Το μέρος δίπλα από την εκβολή, στην σκιά των αλμυρικιών ο χώρος χρησιμοποιείται σαν τουαλέτα από άνθρωπούς οι οποίοι κατασκηνώνουν το καλοκαίρι σ’αυτή την έκταση. Το καλοκαίρι η βρομιά και η μυρωδιά δεν περιγράφεται, και όταν σηκώνεται ο άνεμος πετάνε τα χρησιμοποιημένα χαρτιά υγείας μέσα στο πάρκο, όπου παίζουν τα παιδιά…

Αυτή την στιγμή για τους κατοίκους της γειτονιάς ο χώρος αυτός είναιι εστία μόλυνσης, ενόχλησης και δεν μπορούν να το χαρούν.

Β) Σκοπός

Έχουμε εκεί ένα παραδεισένιο τοπίο τελείως παρατημένο, με την κατασκευή και ανάδειξη πρότυπου βοτανικού πάρκου κοντά στις εκβολές του ρέματος και μπορούμε να:

βελτιώσουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ρέματος Ραφήνας (εξασφαλίζοντάς την διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας και ομορφιάς της περιοχής ως έναν από τους τελευταίους μικρούς υγροβιότοπους της Ανατολικής Αττικής)
Να αναδείξουμε την σημαντικότητα της φυσικής πανίδας και χλωρίδας της περιοχής στους πολίτες οι οποίοι προς το παρόν, βλέπουν αυτή την έκταση σαν σκουπιδοχώρο.
Να διαχειριστεί με ήπιο και όμορφο τρόπο το πρόβλημα των βροχερών νερών που μετατραπούν την οδός Αργοναυτών σε ποτάμι κάθε βροχή.
Να ενισχύσουμε συνεργασία με τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και να προσφέρουμε συμβολή για ανάπτυξη σε αρμονία με το περιβάλλον, στο πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα του τόπου.
Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να συμμετάσχει στην διάδοση του πνεύματος εθελοντισμού στην περιοχή.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, επιτυγχάνεται:

Με την οργάνωση περιπάτων και οργανωμένων επισκέψεων παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, και γενικότερα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Με την διενέργεια εθελοντικών φυτεύσεων στο βοτανικό κήπο, κατασκευή οικολογικών μονοπατιών και παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας.
με την διοργάνωση εκδηλώσεων (διαλέξεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εορτών, οίκο-παιδαγωγικών παιχνιδιών, κτλ.)
Με την διαχείριση ιστολογίου που προωθεί τις παραπάνω δράσεις.

Γ) Όραμα και δραστηριότητες των ομάδων του συλλόγου “Φίλοι των εκβολών της Ραφήνας”                

Ο σύλλογος αποτελείται από ομάδες εθελοντών που χωρίζονται σε τρεις κύριες διαδραστικές ομάδες: Βοτανική, ορθολογική και παιδαγωγική. 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Θα είναι ο πρώτος βοτανικός κήπος στην Ελλάδα φτιαγμένος βάσει των αρχών της περμακουλτουρας. Με την συμμέτοχη ειδικών περμακουλτουρας και βοτάνων, μετά από διάγνωση των αναγκών και δυνατοτήτων του χώρου θα γίνει η επιλογή ανθεκτικών φυτών στο παράκτιο κλίμα (είδη της περιοχής, δωρεές φυτών, διαπραγματεύσεις με τράπεζες ανταλλαγής σπόρων).

Θα αναλάβει την διαμόρφωση κήπου, την φύτευση και συντήρηση των φυτών του κήπου, και την ενημερωτική επισήμανση για κάθε μια από αυτές.

Δημιουργία μονοπατιών σε κήπο με πάγκους στη σκιά των αλμυρικιών, ενημερωτικές και παιδαγωγικές πινακίδες για τα διάφορα φυτά, γλυπτά και φυτικές κατασκευές (πχ. Λαβύρινθο βοτάνων) για τα 3  τμήματα του κήπου:

Παράκτια φυτά (στην παραλία Πανόραμα), σε μια έκταση 5m x 10m, όπου ήδη προσπαθόυν να επιζίσουν.
Φυτά υγροβιότοπων (στις όχθες των εκβολών του ποταμού που οδηγεί στην παραλία Πανόραμα).
Φυτά τύπου “Maquis” (στον υπόλοιπο χώρο κατά μήκος των εκβολών των ποταμών και στην παραλία).

Χωροταξικός σχεδιασμός:

Καθορισμός περιοχών ελεύθερης πρόσβασης : Μονοπάτια, “Dog Trail” λαβύρινθο φυτών, και θέσης για ξύλινους κάδους απορριμμάτων, παγκάκια, πινακίδες, κτλ.
Καθορισμός χώρων που απαγορεύονται στο κοινό για φυτά και οικοσυστήματα υπό προστασία.
 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Προστασία του υγροβιότοπου των εκβολών του ποταμού και των φωλιών, και δημιουργία ενός παρατηρητηρίου πουλιών με πληροφορίες για τα πουλιά και τα οικοσυστήματα των υγροβιότοπων.

Παράγωγη βάσεων φωλιών για τα είδη που χρειάζονται επανεισαγωγή
Κατασκευή ξύλινου παρατηρητηρίου πουλιών - με χορηγό).
Οργάνωση του καθαρισμού της εκβολής.
Εφαρμογή επεξηγηματικών πινακίδων (π.χ. Το οικοσύστημα των υγροβιότοπων, των τοπικών πουλιών, κλπ.).
Καθορισμός προστατευομένων περιοχών και πρόσβασης του κοινού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συμμετοχή των τοπικών σχολείων για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τον πλούτο του περιβάλλοντος τους μέσω διαφόρων προγραμμάτων πρακτικής εργασίας στο φυσικό τους περιβάλλον και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών, στην σημασία και στον επείγοντα χαρακτήρα της προστασίας και της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος τους.

Πινακίδες για τα διάφορα είδη πουλιών (τα 93 είδη που αναφέρονται στην περιοχή), τα φυτά και τα άγρια ζώα που ζουν στην εκβολή του ποταμού.
Πινακίδα με χάρτη και πληροφορίες για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το σύλλογο (εκθέσεις λουλουδιών και φυτών, φωτογραφιών πουλιών στην περιοχή, εργαστήρια βιολογικής κηπουρικής, κλπ.)
Πινακίδες για προληπτική προσέγγιση στις περιοχές που προσδιορίζονται από παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον τόπο, και μπάζα κατά μήκος του ποταμού ( πληροφορίες σχετικά με την προστασία των οικοσυστημάτων, τον κίνδυνο προστίμου, και ένδειξη των εγκεκριμένων εγκαταστάσεις αποβλήτων).
Συνειδητοποίηση της βιοποικιλότητας και του πλούτου της τοπικής χλωρίδας, ενημέρωση σχετικά με τη φροντίδα των αυτοφυών φυτών προσαρμοσμένων στο κλίμα (συχνότητα του ποτίσματος, κλπ.). Προώθηση της ευφυούς κηπουρικής (κομποστοποίηση, χρήση των ωφέλιμων εντομών – που καταναλώνουν άλλα έντομα παράσιτα – τη γνώση των φυτών – όνομα, χρήση, μέθοδοι καλλιέργειας, κλπ.).
Εν ολίγοις να αφήσουμε την ΦΥΣΗ να λειτουργήσει αυτόνομη με την επιπρόσθετη ανθρώπινη βοήθεια.

ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ LOGISTICS

Θα αναζητούμε υποστήριξη από επίσημους οργανισμούς για την προστασία της φύσης, προκειμένου να επωφεληθούμε από την τεχνογνωσία και την βοήθειά τους στους ακολούθους τομείς:

Προστασία των Υγροβιότοπων
Αναγνώριση αυτοχθόνων ειδών
Εντοπισμός και τα μέσα δράσης για την προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών (χλωρίδας και πανίδας )
Η χρηματοδότηση του έργου αποτελείται από δωρεές, προγράμματα για την προστασία της φύσης και άλλους φορείς.

Εκπαίδευση προσωπικού:

Ο σύλλογος θα αναλάβει την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού του βοτανικού κήπου για να γίνει η δουλειά μέσα στο πνεύμα του σεβασμού προς το περιβάλλον (εκπαίδευση έναντι την σπατάλη, σεβασμό για την ζωή και τεκνογοσία για τα φυτά, τα πουλιά και οικολογικές λύσεις)

Συντονισμός με τις άλλες πόλεις της περιοχής:                                                                          

Συμφιλίωση με τις γειτονικές κοινότητες με παρόμοιες δράσεις, προκειμένου να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να μοιραστούν εμπειρίες.

Αρτέμιδα – Βραυρώνα – Νέα Μάκρη : Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης (ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, προστασία των αλληλοεξαρτώμενων οικοσυστημάτων, κλπ.).
Πικέρμι – Διώνη – Κλπ.: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος των ποταμών (μονοπάτια, σχέδια πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική ιστορία – με την παρουσία πολλών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά μήκος των μονοπατιών – προστασία από τα άγρια συλλογής αποβλήτων, κλπ.).

Θετικές συνέπειες για την Ραφήνα

Η παρατήρηση πουλιών, η επίσκεψη βοτανικών κήπων έλκουν κόσμο οι οποίοι θα αφήσουν εισόδημα στη πόλη κατά την διαμονή τους. Καφέ, φαγητό, παρκινγκ, κ.τ.λ.… Μπορεί να δεχθεί επισκέψεις στη βάση των 8000 με 20 000 ατόμων ανά χρόνο στη Ραφήνα και κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.

Προσφέρεται λοιπόν για τους κατοίκους ένα πανέμορφο οικοσύστημα γεμάτο ζωή για την απόλαυση όλων, στο πράσινο πνεύμονα της πόλης.

Η συμμετοχή σχολείων του Δήμου

Πολλοί εκπαιδευτικοί των σχολείων της περιοχής, υποστηρίζουν το έργο, και επιθυμούν να επωφεληθούν οι μαθητές τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα καθορίζουν τις δραστηριότητες ανάλογα με τις τάξεις, και σύμφωνα με τις αρχές των σχολείων, σαν συμπλήρωμα του προγράμματος σπουδών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσφέρονται σε διάφορες μορφές: πρόγραμμα σπουδών ( π.χ. Βιολογία), εργαστήρια, επισκέψεις, συσκέψεις, κλπ.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων :

Μάθημα οπτικής τέχνης : Διοργάνωση ενός διαγωνισμού γλυπτών interclass σχετικά με το θέμα ζώων στην περιοχή. Έκθεση στο βοτανικό κήπο με τα βραβευμένα έργα.

Μάθημα βιολογίας: ανακάλυψη και διαχείριση των οικοσυστημάτων.

- Σχέδιο για την καταπολέμηση των επεκτατικών αλλοχθόνων ειδών (ζώων ή των φυτών), και πρακτική στο ποτάμι

- Εργαστήρια :  Η πραγμάτωση “ καταφυγίου εντόμων” για επικονιαστές και άλλων εντόμων που τρέφονται με παράσιτα, καταφύγια για τις νυχτερίδες, κλπ.

Παραδείγματα εκπαίδευσης για ενήλικους :

Κηπουρική σε μεσογειακό κλίμα: -Πως δημιουργούμε ένα άνυδρο κήπο?

                                              -Χρήση νερού για σωστή συντήρηση

                                              -Εδαφοκαλυμμα και κομπόστ

                                               -Χρήση βοτάνων και η φύτευση τους

Είναι διαθέσιμο πλήρες επιχειρηματικο σχέδιο για κάθε ενδιαφερόμενο φορεία, σύλλογο, η ιδιώτη
Επικοινωνία: Βαλερη Βασιλικού 6044511951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Think Green Hellas

Ο συνδυασμός τεχνοδοσίας, σωστών φυσικών υλικών, εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών, δίνει ένα εργονομικό βιοκλιματικό κτίριο με αξία για τα χρήματα.

Think Green Channel