Κοινωνική ευθύνη

Ηθικός κώδικας Think Green Hellas  

Για την επίτευξη των στόχων μας απαιτείται,   κατανόηση της  φιλοσοφίας του  έργου μας, από  όλους  τους  εμπλεκόμενους
Προτείνουμε λοιπόν τα εξής :
-άψογη συνεργασία με  όλους τους εμπλεκόμενους.
-διαφάνεια στις αποφάσεις, στις συναλλαγές, στην ανταλλαγή πληροφοριών
-επιλογή των συνεργατών σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους, τον  σεβασμό  των κανόνων & συμφωνιών, και σεβασμό στο περιβάλλον.

1) Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• Ακολουθούμε τους  νόμους και τους κανονισμούς,  της κατασκευής  και  λειτουργίας της  επιχείρησης.
.Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας θα είναι για μας,  η πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μας.
• Για να εξασφαλιστούν επιχειρηματικές προσεγγίσεις, οι συνεργάτες μας δεν θα πληρώσουν ή  ενθαρρύνουν ψεύτικους bloggers, ψεύτικες αξιολογήσεις καταναλωτών, ή ψεύτικο προφίλ στο Facebook και σε παρόμοιους ιστότοπους.
• Όσον αφορά στην τιμή και στην ποιότητα, θα επιδιώξουμε  να προσφέρουμε ένα προϊον  υψηλής ποιότητας, παράλληλα με τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δίνουμε την μέγιστη προσοχή στις δεσμεύσεις μας.

2) Σεβασμός προς το περιβάλλον
• Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ενσωματώνουμε την ενεργό προσέγγιση στην πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης.
• Πρέπει επίσης να εργαστούμε για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων
• Αποφεύγουμε τη σπατάλη σε όλα τα επίπεδα.

3) Σεβασμός για το προσωπικό και τους εργαζομένους μας
• Πρέπει να ενεργούμε για την ποιότητα και την ασφάλεια των συνθηκών εργασίας και να σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή όλων των εργαζομένων μας.
• δίνουμε  ιδιαίτερη προσοχή  στην αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων μας  χρηματικά και ηθικά.
• Εξασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας τους.

4) Σχέσεις με τους εταίρους και τους προμηθευτές.
• Εξασφαλίζουμε το σεβασμό στις συμφωνιες με όλους τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, με τους οποίους  οι σχέσεις επιβαλλεται και  είναι δίκαιες και ειλικρινείς.
• Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται να διαχειρίζονται καταστάσεις που προκύπτουν από συγκρούσεις συμφερόντων με  διαφάνεια, και να αποφεύγουν να ζητούν ή να δέχονται προσωπικά οφέλη  και δωρεές

Think Green Hellas

Ο συνδυασμός τεχνοδοσίας, σωστών φυσικών υλικών, εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών, δίνει ένα εργονομικό βιοκλιματικό κτίριο με αξία για τα χρήματα.

Think Green Channel