Κοινωνική ευθύνη

Category: Uncategorised Written by Super User

Ηθικός κώδικας Think Green Hellas  

Για την επίτευξη των στόχων μας απαιτείται,   κατανόηση της  φιλοσοφίας του  έργου μας, από  όλους  τους  εμπλεκόμενους
Προτείνουμε λοιπόν τα εξής :
-άψογη συνεργασία με  όλους τους εμπλεκόμενους.
-διαφάνεια στις αποφάσεις, στις συναλλαγές, στην ανταλλαγή πληροφοριών
-επιλογή των συνεργατών σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους, τον  σεβασμό  των κανόνων & συμφωνιών, και σεβασμό στο περιβάλλον.

1) Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• Ακολουθούμε τους  νόμους και τους κανονισμούς,  της κατασκευής  και  λειτουργίας της  επιχείρησης.
.Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας θα είναι για μας,  η πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μας.
• Για να εξασφαλιστούν επιχειρηματικές προσεγγίσεις, οι συνεργάτες μας δεν θα πληρώσουν ή  ενθαρρύνουν ψεύτικους bloggers, ψεύτικες αξιολογήσεις καταναλωτών, ή ψεύτικο προφίλ στο Facebook και σε παρόμοιους ιστότοπους.
• Όσον αφορά στην τιμή και στην ποιότητα, θα επιδιώξουμε  να προσφέρουμε ένα προϊον  υψηλής ποιότητας, παράλληλα με τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δίνουμε την μέγιστη προσοχή στις δεσμεύσεις μας.

2) Σεβασμός προς το περιβάλλον
• Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ενσωματώνουμε την ενεργό προσέγγιση στην πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης.
• Πρέπει επίσης να εργαστούμε για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων
• Αποφεύγουμε τη σπατάλη σε όλα τα επίπεδα.

3) Σεβασμός για το προσωπικό και τους εργαζομένους μας
• Πρέπει να ενεργούμε για την ποιότητα και την ασφάλεια των συνθηκών εργασίας και να σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή όλων των εργαζομένων μας.
• δίνουμε  ιδιαίτερη προσοχή  στην αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων μας  χρηματικά και ηθικά.
• Εξασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας τους.

4) Σχέσεις με τους εταίρους και τους προμηθευτές.
• Εξασφαλίζουμε το σεβασμό στις συμφωνιες με όλους τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, με τους οποίους  οι σχέσεις επιβαλλεται και  είναι δίκαιες και ειλικρινείς.
• Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται να διαχειρίζονται καταστάσεις που προκύπτουν από συγκρούσεις συμφερόντων με  διαφάνεια, και να αποφεύγουν να ζητούν ή να δέχονται προσωπικά οφέλη  και δωρεές